شب برفی دیشب

خدایاا ممنونم بخاطر برف قشنگت خیلی حس و حال خوبی دارم
اما ..