لحظه ای که تورو راهی کَردم ؛ میدونستم چه گُناهی کردم!!!||♫♪♩

که عذابِش جونمو میگیره میگیره …

دوری تو از خودَم دورم کرد ؛ این جدایی بی تو مَجبورم کرد||♫♪♩

که بِسازم با غم و تنهایی تَنهایی …

یادت میُفتم با گِریه میخندم ؛ رو کل دنیا چِشمامو میبندم!!!||♫♪♩

رو هرچی دارم حَتی رو آیندم ، چِشمامو میبندم!!