امپراطور مرتضی پاشایی


*طلوع بی غروب *

صلی الله علیک ایتها
المظلومه المحزونه
خدایا گنج با گنجینه ام سوخت...
میان شعله ها آیینه ام سوخت...
چنان مسمار در قلبم فرورفت...
که محسن گفت مادر سینه ام سوخت... فرارسیدن ایام سوگواری حضرت فاطمه الزهرا (س) تسلیت باد .